Chrzest

Katecheza dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka

Zgodnie z zaleceniem I Synodu Diecezji Toruńskiej przygotowaniu liturgii Chrztu Św. służy obowiązkowe spotkanie przedchrzcielne duszpasterza z rodzicami i chrzestnymi. Zachęcamy do zapoznania się z całością zamieszczonego artykułu.

Nie da się przecenić znaczenia Chrztu Św. w życiu człowieka. Od niepamiętnych czasów jak uczy Katechizm Kościoła Katolickiego chrztu udziela się też małym dzieciom w rodzinach o ugruntowanej wierze. Tam bowiem łaski sakramentalne mają szansę rozkwitnąć i zaowocować najpełniej. Rodzice i chrzestni biorą na siebie tę odpowiedzialność, że dziecko, które przecież nieświadomie i z ich woli przyjmuje sakrament Chrztu św. będzie miało możliwość poznać i docenić w przyszłości jak wielki dar otrzymało od Pana Boga. W tym procesie najistotniejszy jest bez wątpienia przykład życia najbliższych, ich religijność , wiedza i świadomość. Dlatego Kościół zobowiązuje rodziców i kandydatów do funkcji rodzica chrzestnego do spotkania przed liturgią chrztu z duszpasterzem na katechezie. Spotkanie to ma przypomnieć w podstawowym wymiarze znaczenie sakramentu, o który proszą dla swojego dziecka i związane z tym ich zadania. Dotychczas takie katechezy odbywały się w naszej parafii jeden raz w miesiącu, w sobotę poprzedzającą chrzest. Stąd z różnych powodów nie zawsze każdy rodzic i każdy z rodziców chrzestnych mógł uczestniczyć w tym spotkaniu. Niekiedy też udział w nim powodował wiele trudności, choćby z powodu zapewnienia w tym czasie opieki nad dzieckiem. Ponadto katecheza przeżywana bezpośrednio przed chrztem i często związaną z nim uroczystością rodzinną nie sprzyjała właściwemu przeżyciu tego spotkania. Dlatego wychodząc naprzeciw zgłaszanym oczekiwaniom od 1 lutego katechezy dla rodziców i chrzestnych będą odbywały się w każdą sobotę o godz. 19:00 w salce, aby każdy kto prosi o sakrament chrztu dla swojego dziecka mógł sam przypomnieć sobie znaczenie tego sakramentu. Wyjątkiem będzie Wielka Sobota, kiedy to z racji wieczornych uroczystości Wigilii Paschalnej ostatnie przed Wielkanocą spotkanie odbędzie się już o godz. 11:00. Dzięki tej zmianie po zgłoszeniu w kancelarii parafialnej swojej decyzji o chrzcie dziecka i dostarczeniu niezbędnych dokumentów rodzice i chrzestni (razem albo osobno, zależnie od możliwości) są zobowiązani do uczestnictwa w jednej katechezie w dowolnie wybraną przez siebie sobotę. Warto nie odkładać tego obowiązku na ostatni możliwy termin. W katechezie tej mogą uczestniczyć również chrzestni, którzy będą pełnili tę zaszczytną funkcję w innej parafii. Otrzymają wówczas odpowiednie zaświadczenie o uczestnictwie. Katechezy te mają charakter otwarty, a zatem również każdy kto chce przypomnieć sobie znaczenie daru jaki otrzymał na Chrzcie św. może czuć się zaproszony.