Sakramenty Święte

CHRZEST

• Datę chrztu dziecka należy ustalić z duszpasterzem.
• Podstawą chrztu dziecka jest wiara jego rodziców wyrażająca się m.in. przez praktyki religijne: regularne przystępowanie do sakramentów św., uczestniczenie we Mszy niedzielnej, zawarty sakrament małżeństwa.
• Nadanie imienia dziecku jest związane z wyborem świętego Patrona, dlatego nie powinno wybierać się imion obcych chrześcijaństwu.
• Przy wyborze rodziców chrzestnych nie należy kierować się posiadanym przez nich majątkiem, lub wyłącznie sympatią. Istotą wyboru winno być życie zgodne z wiarą.

Kandydat na chrzestnego musi:
  • mieć ukończone 16 lat;
  • być ochrzczony i bierzmowany w kościele katolickim;
  • nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, których życie jest nie zgodne z zasadami Ewangelii (trwają w związku cywilnym albo mieszkają z sobą bez ślubu - czyli trwają w grzechu ciężkim);
  • chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka;
  • ochrzczony należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej może być jedynie świadkiem chrztu.
• Rodzice (jeśli nie mają przeszkód) i chrzestni (bezwzględnie) są zobowiązani przystąpić przed chrztem do sakramentu pokuty.

Dokumenty wymagane do chrztu:
  • pełny akt urodzenia dziecka;
  • rodzice chrzestni przedstawiają zaświadczenie, że mogą być chrzestnymi;
  • osoby z innych parafii muszą uzyskać pisemną zgodę swojego proboszcza na chrzest poza parafią.

I KOMUNIA ŚW.
• Zapisy na katechezy odbywają się we wrześniu, a same nauki trwają do maja.
• W katechezach dzieci uczestniczą w obecności jednego z rodziców.
• Na koniec kursu każde dziecko otrzymuje zaświadczenie, że może przystąpić do I Komunii w Polsce, lub w kościele lokalnym.

Wymagane dokumenty to:
  • metryka chrztu dziecka.

BIERZMOWANIE
• Zapisy na katechezy odbywają się we wrześniu, a same nauki trwają do wiosny.
• Na koniec kandydat otrzymuje zaświadczenie, że może przystąpić do bierzmowania w Polsce, bądź w swojej lokalnej parafii.
• Świadkiem bierzmowania powinien być praktykujący katolik, który już przyjął sakrament bierzmowania. Dobrze, jeśli świadkiem jest jeden z rodziców chrzestnych bierzmowanego.
• Kandydat do bierzmowania nie może prowadzić życia sprzecznego z nauką Ewangelii (np. wspólne zamieszkanie bez ślubu).

Wymagane dokumenty to:
  • metryka chrztu dziecka.